random xúc xắc

ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาหลักสูตรความมั่งคั่งจีน ดูความสำเร็จตลาดกลางศรีเมือง ศูนย์พืชผักผลไม้ จ.ราชบุรี

นักศึกษาหลักสูตรความมั่งคั่งจีน ดูความสำเร็จตลาดกลางศรีเมือง ศูนย์พืชผักผลไม้ จ.ราชบุรี

29 มกราคม 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรความมั่งคั่งจีน (China Wealth) ดูฐานเรียนรู้ จ.ราชบุรี”ความสำเร็จตลาดกลาง คือกลับสู่ฐานรากผู้สร้างอาหาร เพื่อประเทศไทยเป็นครัวที่ปลอดภัยของโลก”

วันที่ 27 มกราคม 2567 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันผู้นำจีน หลักสูตร China Wealth รุ่นที่ 1 , สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีนและหอการค้าไทยจีนประมาณ 70 คน โดยมีดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นผู้นำคณะ พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของตลาดศรีเมือง ศูนย์กลางตลาดพืชผักผลไม้ ที่ลำเลียงส่งไปยังภาคใต้และ มาเลเซียและสิงคโปร์ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ บรรยายให้นักศึกษาหลักสูตร China Wealth ว่า “พื้นที่ภาคตะวันตก ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เราเป็นแหล่งผลิตอาหารที่หล่อเลี้ยงทั้งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้ เรามีแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพืชผักผลไม้เข้าสู่ ตลาดศรีเมืองทุกวันวันละ 5,000 ตัน เพื่อกระจายไปทั่วประเทศ จนถึงสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ย้ำว่าผลิตเข้ามาทุกวัน เพราะมนุษย์ต้องกินอาหาร มีเม็ดเงินหมุนเวียน 200ล้านต่อวันณ.ตลาดกลางศรีเมืองที่ราชบุรี” พร้อมกล่าวต่อว่า “กว่าสองทศวรรษ เราพบว่าพี่น้องเกษตรกรพึ่งเคมีเกษตรมากสำรวจพบว่า 99% ในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกล้วนมีสารเคมีจากการปลูก เมื่อยี่สิบปีแล้ว ที่เราตรวจพบว่ากว่า 40% พืชผักมีสารเคมีปนเปื้อนติดมามาก เราจึงลุกเข้าไปช่วยเหลือ ติดตามไปถึงแหล่งปลูกเพื่อพัฒนา ช่วยเหลือ เชื่อไหมครับว่า เราสร้างสิ่งที่เป็นกุศล เราสุ่มสำรวจพืชผักที่ไหลเข้ามา มีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงเกษตรผู้ปลูกให้ผู้ปลูกตระหนักรู้ มีระบบคิวอาร์โค้ดสินค้าและแหล่งปลูก ทุกวันนี้ตรวจพบเพียง 0.1 % จาก 40% เมื่อยี่สิบปีผ่านมา”

นายนภินทรกล่าวเพิ่มเติมว่า “ประเทศไทยมีศักยภาพด้านอาหารมาก ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ถือเป็นพื้นที่ด้านตะวันตกตรงนี้ แหล่งน้ำสะอาด พื้นที่ตรงนี้เหมาะที่จะเคลื่อนตัวไปสู่ เขตเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาหาร ( Food Agriculture Industry) เพราะปัจจัยทุนทางธรรมชาติมีความพร้อมมาแต่โบราณ” หลังบรรยายเสร็จทางคณะนักศึกษาหลักสูตร China Wealth ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน – นักศึกษาในจังหวัดราชบุรี
keno online top 10 casino online casino trực tuyến baccarat online tải baccarat