random xúc xắc

ThaiPublica > สู่อาเซียน > ธนาคารกรุงเทพเดินหน้ายุทธศาสตร์ Connecting ASEAN

ธนาคารกรุงเทพเดินหน้ายุทธศาสตร์ Connecting ASEAN

18 มกราคม 2024
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพเดินหน้ายุทธศาสตร์ Connecting ASEAN เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย และมุ่งสนับสนุนธุรกิจไทยให้สามารถเข้าถึงโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคนี้
ธนาคารกรุงเทพประกาศยุทธศาสตร์ Connecting ASEAN หรือ เชื่อมโยงอาเซียน สนองนโยบายรัฐบาล ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) เข้าสู่ประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนระยะยาว อีกทั้งสนับสนุนธุรกิจไทยที่ขยายกิจการไปทั่วภูมิภาค นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพดำเนินยุทธศาสตร์ Connecting ASEAN หรือ เชื่อมโยงอาเซียน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) เข้าสู่ประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนระยะยาว รวมทั้งนโยบายสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green – BCG) และการยกระดับของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ให้เป็นศูนย์กลางอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน “เป็นที่น่ายินดีที่ลูกค้าต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ ได้เริ่มเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนไปแล้วหลายราย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท บีวายดี เกรทวอลล์มอเตอร์ส และฉางอาน การที่บริษัทเหล่านี้เลือกเข้ามาตั้งศูนย์การผลิตสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่ EEC ของไทย จะส่งผลดีต่อเนื่อง ไปถึงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนภายในประเทศ และจะกระตุ้นให้เกิดธุรกิจและการจ้างงานใหม่ให้กับคนรุ่นต่อไป” นายชาติศิริ กล่าว นายชาติศิริ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งที่ธนาคารมุ่งเน้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คือ การสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่งสำหรับหลายภาคอุตสาหกรรม ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวลง จากปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยอื่นๆ การดำเนินยุทธศาสตร์ Connecting ASEAN หรือ เชื่อมโยงอาเซียน ของธนาคาร มุ่งสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยชูบทบาทโดดเด่นของของไทยในฐานะสะพานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงอาเซียนกับนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก อาเซียนยังเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ด้วยจุดเด่นหลายๆ ด้าน เช่น จำนวนประชากรรวมกันกว่า 650 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ตลาดที่กำลังพัฒนาและมีความต้องการหลากหลาย มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใกล้อินเดียและจีน ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยอาเซียนกำลังเติบโตก้าวขึ้นเป็นระบบเศรษฐกิจที่จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกในปี 2573 “ภูมิภาคอาเซียนยังมีโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนอีกมาก ขณะที่ตลาดอื่นๆ ทั่วโลกกำลังชะลอตัว ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยที่มีความพร้อมที่สุด สำหรับการสนับสนุนบริษัทที่ต้องการขยายตลาดในระดับภูมิภาค เนื่องจากธนาคารมีเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้ง และมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับพันธมิตรในประเทศเหล่านั้น ที่สืบทอดมาตลอด 8 ทศวรรษ” นายชาติศิริ กล่าว “ด้วยจุดแข็งที่โดดเด่นของธนาคาร ที่มีเครือข่ายสาขาใน 9 จาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีธนาคารในเครือ คือ ธนาคารเพอร์มาตา ที่อินโดนีเซีย ธนาคารบางกอกแบงค์เบอร์ฮาด ที่มาเลเซีย และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) นอกเหนือจากสาขาในฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ธนาคารกรุงเทพพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยบริการทางการเงินที่ครบถ้วน สำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และยังสามารถช่วยเชื่อมโยงลูกค้าเหล่านี้กับบริษัทอื่นๆ ที่มีโอกาสจะร่วมมือกันได้ทั่วทั้งภูมิภาค” นายชาติศิริ กล่าว ตลอดระยะเวลา 8 ทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพมุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้าทุกกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่วงชีวิตและเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ โดยสำหรับลูกค้าบุคคล ให้มีความมั่นคงทางการเงินสำหรับครอบครัว และบริษัททุกขนาด ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งธนาคารได้ช่วยลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ด้วยบริการทางการเงินและเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ แบ่งปันข้อมูล ความรู้ คำแนะนำและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทำให้ลูกค้าสามารถเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ส่วนหนึ่งสามารถขยายกิจการออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและทวีปเอเชียที่ธนาคารมีเครือข่ายสาขาอย่างกว้างขวางครอบคลุม “ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังมีลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารจำนวนไม่น้อย ที่มีการค้าขายข้ามชายแดนมากขึ้น หลายรายสามารถขยายกิจการออกไปต่างประเทศ โดยการสนับสนุนจากสาขาในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ รวมทั้งธนาคารในเครือ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศไทย” นายชาติศิริ กล่าว นายชาติศิริ กล่าวต่อไปว่า ธนาคารกรุงเทพตระหนักดีว่า นอกจากลูกค้ากลุ่มที่มีความเข้มแข็งและพร้อมคว้าโอกาสใหม่ๆ แล้ว ยังคงมีลูกค้าอีกส่วนหนึ่งที่ยังเปราะบาง สืบเนื่องมาตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 และยังไม่ฟื้นตัวในภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัวลง ธนาคารกรุงเทพในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” จะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อช่วยลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้าบุคคล ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ให้สามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ ตามแนวทางเดียวกับที่ธนาคารได้ดำเนินการมาแล้วในช่วงก่อนหน้า ที่กิจกรรมทางธุรกิจได้ชะงักงันเนื่องจากโควิด-19 ในปี 2563 และต่อเนื่องถึงปี 2566 “ท่ามกลางความผันผวนทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจโลก ธนาคารกรุงเทพพร้อมดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าให้สามารถผ่านความท้าทายและความยากลำบากเหล่านี้ และสามารถแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมสำหรับสร้างการเติบโต โดยจะดำเนินการอย่างสอดรับกับรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการลดภาระค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า และมาตรการต่างๆ มาให้ความช่วยเหลือ และสอดรับกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ดำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อช่วยดูแลเงินเฟ้อ และช่วยให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อให้บริษัทไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรค ก้าวข้ามความท้าทายที่รออยู่ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

………………
Bangkok Bank moves forward with its Connecting ASEAN strategy to support the growth of the Thai economy and enable companies to access sustainable growth opportunities across the region

Bangkok Bank is facilitating foreign direct investment into Thailand and supporting government initiatives to attract long-term investment into the country through its Connecting ASEAN strategy which is also supporting Thai businesses as they expand across the region. Bangkok Bank President Mr. Chartsiri Sophonpanich said Bangkok Bank’s Connecting ASEAN strategy is in line with government initiatives to attract long-term foreign direct investment into Thailand to stimulate the economy and drive innovation development, support the Bio-Circular-Green Economy policy and leverage the Eastern Economic Corridor (EEC) as a smart manufacturing and logistics hub for ASEAN. “Bangkok Bank’s international customers are investing more in the development of new future-growth industries in Thailand, especially electric vehicles. Facilitating clients such as BYD, Great Wall Motors, and ChangAn as they establish their Southeast Asian production hubs in Thailand will help catalyze a new local parts supply chain and create new job opportunities. Such developments will help create new business and job opportunities for generations to come,” said Mr. Chartsiri. Mr. Chartsiri said that Bangkok Bank has focused on facilitating trade and investment across Southeast Asia for more than a decade as the market presents strong growth opportunities for many industrial sectors, despite a global economic slowdown due to geopolitical tensions, supply chain disruption, climate change and other factors. Connecting ASEAN also serves to benefit the domestic economy by positioning Thailand as a key hub for building bridges between ASEAN and companies and investors across Asia and the rest of the world. “ASEAN presents some of the strongest growth opportunities internationally thanks to its relatively young population of 650 million people, access to diverse and sophisticated markets, innovation centers, abundant natural resources and proximity to economic powerhouses India and China, as well as being on track to become the world’s fourth largest economy within 2030,” said Mr. Chartsiri. “ASEAN provides local companies with significant opportunities at a time when other markets across the world are being significantly disrupted. Bangkok Bank is uniquely placed among Thai banks to help companies that want to expand regionally as for eight decades we have been building our regional and international network, local expertise, and business connections with countries across the region.” “Thanks to our unparalleled regional network, with a presence in nine of ASEAN’s 10 markets, including our subsidiary PermataBank in Indonesia, Bangkok Bank Berhad in Malaysia and Bangkok Bank (China), as well as our branches in Hong Kong, Taiwan, Japan, the United Kingdom and the United States, we go beyond supporting our customers’ international banking and finance needs by helping to connect them with potential business partners across the region,” said Mr. Chartsiri. For the past eight decades, Bangkok Bank has supported all customer groups to achieve their goals at every stage of life. The Bank assists companies of all sizes to be able to compete, grow sustainably and reach their full potential. For individual customers, it provides financial security for families. For Thai SME, it provides financial services and funds for their business operations, while sharing beneficial information, knowledge, advice and business connections that can strengthen them and enable them to grow sustainably. These services can help businesses to overcome various obstacles and become leading companies in Thailand, with some expanding their businesses overseas, especially within ASEAN and Asia where the Bank has a wide network of branches. “In addition to large corporate customers, a growing number of SME customers are engaging in cross-border trade. Many of them have been able to expand their businesses abroad with support from our international branch network, including our subsidiary banks. These businesses will play an increasingly important role in strengthening Thailand’s economy,” said Mr. Chartsiri. Mr. Chartsiri said the Bank understands that not all customers are currently in a position to seize new opportunities as there is a group of customers who have not yet recovered from the effects of the Covid-19 pandemic and the related economic slowdown. As a trusted partner and reliable close friend, the Bank will offer additional measures to assist SME and individual customers affected by the economic situation to get through this situation, just like when the Bank provided support to businesses that were disrupted by the Covid-19 pandemic from 2020 to 2023. “Bangkok Bank is ready to support customers through the challenges and difficulties caused by the current global economic volatility so that they can seek appropriate opportunities for growth. This is aimed to complement the government’s assistance measures, such as easing the burden of fuel and electricity costs, as well as the Bank of Thailand’s monetary policy, which has been effective in bringing down inflation and helping to make the business environment more stable so that Thai companies can thrive and continue to grow sustainably despite these challenges and obstacles,” said Mr. Chartsiri.
keno online top 10 casino online casino trực tuyến baccarat online tải baccarat