random xúc xắc

ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > KBank ให้สินเชื่อ SLL 10,000 ล้านบาท แก่ GC เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

KBank ให้สินเชื่อ SLL 10,000 ล้านบาท แก่ GC เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

19 ธันวาคม 2023

ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan : SLL) จำนวน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ดำเนินธุรกิจด้วยสมดุล ESG มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ 3 Steps Plus มุ่งสู่ธุรกิจ High Value and Low Carbon ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยมีแผนงานและความก้าวหน้าที่ชัดเจน การได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ GC ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และแสดงให้เห็นว่า GC และ KBank เป็นพันธมิตรที่มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ GC เป็นบริษัทแรกและเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก DJSI ในกลุ่ม World Index ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 5 ปีต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในระดับสากล นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย มีภารกิจสำคัญในฐานะสถาบันการเงินที่มีบทบาทในการสนับสนุนผลักดันด้านการให้สินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย 1-2 แสนล้านบาทภายในปี ค.ศ. 2030 ตาม Net Zero Commitment ที่ได้ประกาศไว้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และเพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Economy) และสร้างความยั่งยืนในระยะยาวแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยธนาคาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จร่วมกันในวันนี้ จะผลักดันให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ซึ่งเป็นพันธมิตรของธนาคารมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 ได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง โดยสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability-Linked Loan (SLL) ที่ธนาคารให้การสนับสนุนแก่ GC นั้น เป็นสินเชื่อระยะยาวที่มีตัววัดที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร อันได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI : Dow Jones Sustainability Indexes) ……

KBank provides 10 billion Baht in sustainability-linked loan to GC to support its sustainability goals

KASIKORNBANK (KBank) has offered a 10-billion Baht sustainability-linked loan (SLL) to PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) in support of the company’s sustainability operations towards the goal of net zero greenhouse gas emissions by 2050. Dr. Kongkrapan Intarajang, Chief Executive Officer and President, PTT Global Chemical Public Company Limited, said, “GC has operated business with a balanced approach in ESG dimensions. Driven by our ‘3 Steps Plus’ strategy, we are focusing on sustainable growth for ‘high value and low carbon’ business to achieve the net zero goal by 2050, as evidenced by our well-defined plan and concrete progress. This loan accommodation is not only instrumental in driving us closer to our ambitions but also demonstrates that GC and KBank are strategic partners with a shared vision for sustainable business practices.”

Additionally, GC is the first and only company in the world that has been selected as a member of the Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) in the chemical business sector, with the highest score for five consecutive years, reaffirming its position as a global sustainability leader.
Ms. Kattiya Indaravijaya, KBank Chief Executive Officer, said, “KBank, as a financial institution, is committed to supporting and promoting sustainable financing and investment. With this in mind, KBank aims to extend 100-200 billion Baht in sustainable financing and investment by 2030 in line with its Net Zero Commitment. This endeavor aims to help advance the business sector so that it can adjust and engage in more environmentally friendly business practices while also creating sustainability for society and collaborating in the transformation of Thailand towards a net zero economy, and building long-term sustainability for the country’s economic and social systems.”

KBank is confident that this collaborative effort will help drive PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), the Bank’s long-standing business partner, to achieve the company’s net zero goal by 2050. The sustainability-linked loan (SLL) that KBank has provided to GC is a long-term loan with sustainability performance indicators, namely reduction of greenhouse gas emissions and adherence to criteria of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). *
keno online top 10 casino online casino trực tuyến baccarat online tải baccarat